Soms wil een schijf niet formatteren.
Dan kun je het beste de command line gebruiken.

Op de Mac

Soms wil de grafische interface van DiskUtil een schijf niet formatteren.

Open de terminal en geeft eerst het commando: diskutil list

Je krijgt nu een lijst te zien met alle aangekoppelde schijven. Onthoud welke schijf het om gaat: bv /dev/disk2.

Geef dan het commando: diskutil eraseDisk HFS+ leeg /dev/disk2
Waarin:
eraseDisk het subcommando is van diskutil om de hele schijf te formatteren.
HFS+ is het filesysteem waarmee het geformatteerd wordt (zoals FAT, NTFS enz)
leeg is de naam van de nieuw geformatteerde disk
/dev/disk2 is de technische naam van de disk zoals het Mac systeem het “device” aanduidt.

Nu zou je weer naar het grafische interface van DiskUtil kunnen. Je kan nu alle opties wel uitvoeren.

Op Windows

Ook bij windos wil de grafische interface soms niet.
Dus ook hier gaan we naar de command line.

Open de Powershell
Typ het commando in: diskpart.

Vervolgens: list disk
Nu zie je de schijven die zijn aangekoppeld. Kijk om welke schijf het gaat: bv “disk 2”.
Typ dan in: select disk 2
En dan het magische commando: clean
Nu krijg je als het goed is een melding: “Diskpart succeeded in cleaning the disk”.

Ook nu kan je weer naar de grafische interface van windows, dat zal nu wel weer werken.